udelenie súhlasu so sídlom spoločnosti pre účely zápisu do OR
0
označenie sídla v zmysle zákona
0
prijímanie pošty našim pracovníkom
0
poskytnutie poštovej schránky, ktorú si môžete kedykoľvek vyberať
2
zriadenie webovej stránky + emailových schránok
4
notifikácia prijatej pošty SMS, telefonicky alebo emailom
4
preposielanie pošty v týždenných intervaloch
5
prijímanie faxov a preposielanie poštou alebo na vami zvolenú emailovú adresu
8
24 mesiacov
celková cena